Siin näeb mõningaid näiteid sellest, mida tuleks vältida autokooli valikul, et pärast ei ilmneks ebameeldivaid üllatusi.

by Charles Rodriguez / 19 märts 2016 / No Comments

liiklus

Usaldus.

Kool peab omama õppeklassi ning õppeautot. Kas olete ikkagi saanud teenust täie raha eest, või on midagi veel võimalik saada ? Nagu eelpool loetletud, koosneb õppekava erinevatest väiksemamahulistest koolitustest. Koolitatav võib ka järele uurida kas autokoolil on maanteeametis heakskiidetud õppesõiduväljak, millel on võimalik läbi viia kõiki võimalikke koolitusi.

Kuidas on lood kooli võimekusega pakkuda õpilastele pimeda ning libedasõitu. Mis juhtub siis, kui ühes loengus jääb haiguse tõttu osalemata, kas nüüd peab vahele jäänud loengut ootama või saab selle läbida e-keskkonnas. Samuti peab e-keskkond olema heaks kiidetud maanteeameti poolt.
Lisaks eelnevale on kasulik enne otsuse tegemist tutvuda lähemalt ka autokooli majandusliku olukorraga.
Analoogseid soovitusi leiate ka maanteeametikodulehelt. Kui teile valitud kool ei sobi, siis ärge kartke vahetada autokooli!

 

Kas autokoolile tasutud maksetest tagastatakse tuludeklaratsiooni täitmisel tulumaks?

Igal isikul on vastavalt seadusele võimalik tagasi saada koolituse eest tulumaks. Tulumaks tagastatakse järgmisel aastal peale koolituse eest tasumist. Momendil on selleks protsendiks 20.

Tähelepanu tuleks osutada veel asjaolule, et kui alla 26-aastane koolitatav ise tulu ei teeni, oleks tal mõttekas lasta koolituskulud kinni maksta isikul, kes tulu teenib. Siis on ka temal kaudselt võimalik tulumaks tagasi saada. Samuti peaks teadma koolitatav, et kui arve on talle esitatud füüsilisest isikust ettevõtja poolt, siis üldjuhul talle tulumaksu koolituskulude pealt ei tagastata, sest FIE ei oma haridus- ja teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba. Et maksetest saaks hiljem parema ülevaate ning vältida vaidlusi koolitustasude osas, soovitan maksed teha alati võimalusel ülekandega autokooli arvele ja vältida sularahas sõiduõpetajatega arveldamist.

  1. Kas koolitusmaksumuse sisse on arvestatud kõik ettenähtud koolitused.
  2. Kas koolitustasu sisaldab eksamitasusid?
  3. Mis juhtub läbikukkumisel ?
  4. Ega sõiduplatsi eest ei tule täiendavalt juurde maksta.

Koolitatav peaks teada saama, milliseid koolitusi sisaldab endast koolitusmaksumus – B-kategooria algastme koolitus koosneb teooria ja sõiduõppest (miinimummaht on 25 tundi teooriat ja 20 tundi sõitu) lisaks on vaja läbida libedasõidu riskivältimise koolitus (2 tundi teooriat ja 1 tund sõitu) maanteeameti poolt heakskiidetud õppeväljakul ja pimedaaja koolitus (1 tund teooriat ja 1 tund sõitu). Libedasõitu saab isegi läbida simulaatoril, rääkimata suvisel ajal. Lisaks tuleb koolitataval läbida ka esmaabikoolitus.

Kas koolitusmaksumuses on sees ka eksamitasud ? Kui neid seal sees pole siis palju on nende kogumaksumus. Kunagi pole garanteeritud, et õpilane läbib eksamid ühekorraga, selleks tuleb üle vaadata palju maksavad ka lisasõidutunnid ning järeleksam.

Autokooli maine, õpetajad!

Lisaks eelnevatele hinnakujundajatele on koolitatavale olulisemaks siiski tema vahetu õpetaja, kellega koostöö peab klappima ning toimuma intensiivne õpe. Vältige autokoole, kus õpetaja töötab kohustuslikud 20 sõidutunnid autokoolile ning seejärel hakkab raha teilt isiklikult võtma.

Nii tegutsedes ei pruugi õpetajal olla erilist motivatsiooni õpilast õpetada, sest tema suurem sissetulek algav alles siis kui kohustuslikud tunnid on läbi ja õpilane vajaks lisatunde. Üks miinus ilmneb ka nendel autokoolidel kes peavadki õpilasi läbi kukutama, et oma eelarvet täis saada, üldiselt on sellistel autokoolidel vähe kliente. Juhul, kui tunned, et õppetöö ei suju õpetaja pärast siis uuri juba algselt kas sul on võimalik ka õpetajat vahetadal või autokooli reeglid ei luba seda.

  • Autokooli materiaaltehniline baas, õppevahendid ja õppematerjalid.

About the author:

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga